Op deze pagina staan verwijzingen naar interessante sites voor ouders en verzorgers. Klik op de logo’s/afbeeldingen om door te gaan naar de sites.

 

Onderwijsinspectie

Vertrouwens-
inspecteur onderwijs

Passend onderwijs

Ministerie van onderwijs

Onderwijsstichting
CHRONO

Opvoedinfo:
Opvoeden.nl


Gem. Hardenberg
Samen Doen

Leerplichtwijzer

Connect logopedie

Ouders Online

Metakids

Steunpunt Autisme

Ouders & COO

GGD IJsselland

Mijn kind online

SchoolWide
Positive Behaviour
Support (SWPBS)

HardenbergKids

Sportservice Hardenberg

Oudervereniging
Balans

Kijk op ontwikkeling:
leerproblemen bij kinderen

J/M voor ouders.
Info over opvoeden

Veilig Verkeer Nederland

Pestweb. Informatieve site

Kind en Cultuur
Hardenberg

Rots & Water
Gadaku Instituut

Stavast Coaching
Hardenberg

Tekenspoor
Tekentherapie
Hardenberg

SVB: o.a. TOG-regeling

Accare
Hardenberg e.o

Ambiq regio Hardenberg