(Hoog)begaafde kinderen worden binnen de basisscholen van onze afdeling serieus genomen. Steeds meer leerkrachten, IB-ers en directeuren zijn zich hiervan bewust. De werkgroep “excellente leerlingen” en de leerkrachten van de Manifestogroepen werken samen om onderwijs op maat te realiseren voor deze kinderen.”

Met deze woorden begint het beleidsplan ‘Manifesto’ van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht waarin beschreven wordt op welke manier de signalering van en het onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen vorm wordt gegeven.