Voor welke leerlingen is de Oase?

De Oase is er voor kinderen van 4 tot 12/13 jaar die, om voldoende tot leren te kunnen komen, meer persoonlijk gerichte aandacht nodig hebben dan de basisschool kan bieden. Alle leerlingen op de Oase hebben te kampen met problemen; leerproblemen, maar daarnaast heel vaak ook sociaal-emotionele en/of andere problemen die het leren dermate belemmeren dat specialistische zorg noodzakelijk is.